Comunitat energètica municipal

Documents informatius en format PDF


Enllaç a la web: Suma’t al canvi


Imposició nova ordenança reguladora de la taxa per a la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques

Període d’exposició del 22 de juliol al 22 d’agost de 2022


Exposició del 12.9.2022 al 25.10.2022, ambdós inclosos