Les festes locals del municipi de Cistella, per a l’any 2021, seran els dies 3 de maig i 29 de juny.