Història

Se’n tenen les primeres notícies amb el nom de VILLA CESTELLA del comtat de Besalú l’any 947 en l’acta de consagració de Santa Maria de Finestres.