Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Cistella fins a:

Població

Vilanant

Terrades

Figueres

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

5 Km

7,4 Km

12,5 Km

49,3 Km

148,9 Km

232,2 Km

233,2 Km