Entitats

Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Pública Mossèn Josep Maria Albert


Club de futbol Cistella

  • Local: Ajuntament
  • Contacte: Francesc Vilarrassa Riqué
  • Instagram: @cfcistella

Societat de Caçadors de Cistella. Sant Humbert

  • President: Felix Costa Armengué

Associació Veïnal Cistella-Vilaritg