Ple

JUNTA DE GOVERN (Junts)

Sr. Enric Gironella Colomer (Junts)
Alcalde
alcalde@cistella.cat


Sr. Moisés Nogué Ribas (independent)
1r tinent alcalde
Regidor d’Hisenda, Xarxa de Camins i Agricultura


Sr. Jordi Castelló Danés (independent)
Regidor d’Urbanisme i noves tecnologies


Sr. Ferran Auquer Simon (independent)
Regidor d’Esports, Joventut i Medi Ambient


Sra. Ivette Baguer Gironella (independent)
Regidora de Cultura i Festes


PLE (Constituït per la Junta de Govern i ERC)

Sra. Maria Pilar Martín Corral (Esquerra Republicana de Catalunya)

Sr. Enric Rigall Adroher (independent)