NOTA INFORMATIVA. Subvenció

La Diputació de Girona, dins del programa de les subvencions al Fons de Cooperació Econòmica i Cultura, per l’any 2022

ha atorgat a aquest Ajuntament les següents subvencions:

  • Enllumenat públic i manteniment, recollida i tractament de residus, arranjament i manteniment de camins rurals: 10.000,00€
  • Actuacions en camins: 1.600,00€
  • Secretaria intervenció: 10.000,00€
  • Instal·lacions de plaques solars al CEIP: 26.078,25€
  • Despeses culturals: 6.366,75€
  • Noves tecnologies: 680,99€