Nota informativa – Subvenció

L’ÀREA D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA HA ATORGAT A AQUEST AJUNTAMENT LES SEGÜENTS SUBVENCIONS:

  • A1- Promoció de l’activitat fisicoesportiva 1.615,50 €
  • A3- pavimentació pista poliesportiva 5.500,00 €