Nota informativa – Subvenció

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció d’import 8.947,77 € per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2023.