Nota informativa – Subvenció

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció d’import 8.947,77 € per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2023.

escut

BAN. Revetlles i festes 2024

A aquesta notícia podràs trobar el BAN Municipal per a la prohibició d’encesa de fogueres, llançar coets i focs artifici a tot el terme municipal. Davant la situació d’alt risc d’incendi produïda per la sequera i les altes temperatures al nostre municipi.

Nota informativa – Subvenció DIPSALUT

DIPSALUT, organisme de salut pública de la Diputació de Girona, ha atorgat a aquest Ajuntament en concepte de despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), anys 2023-2024, l’import de 4.272,45 €.

Nota informativa – Subvenció

L’Ajuntament de Cistella ha sol·licitat a la Diputació de Girona, participar a la convocatòria de subvencions als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les escoles, anualitat 2024.

Nova deixalleria

A partir de demà, dissabte 30 de desembre es restaura el servei de deixalleria al nou emplaçament 📍 Horari d’hivern⌚ Dissabte de 12:00 h a 14:00 h Dimarts de 14:30 h a 16:30 h

Nota informativa. Aigua desembre 2023

D’Acord amb la RESOLUCIÓ ACC/2892/2023, de 4 d’agost, per la qual s’actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en diverses unitats d’explotació i es declara l’estat d’emergència per sequera hidrològica a les unitats d’explotació de l’aqüífer del Fluvià-Muga i Riudecanyes, Cistella es troba en estat d’EXCEPCIONALITAT i les restriccions per aquest estat són les següents: Document […]

1 2 3 37