Pressupost

 • Pressupost 2024
 • Pressupost 2023
 • Pressupost 2022
 • Pressupost 2021
 • Pressupost 2020
  • Podeu visualitzar el pressupost 2020 fent clic aquĂ­
 • Pressupost 2017
 • Pressupost 2016
 • Pressupost 2015
  • Podeu visualitzar el pressupost 2015 fent clic aquĂ­
 • Pressupost 2014
  • Podeu visualitzar el pressupost 2014 fent clic aquĂ­
 • Pressupost 2013
  • Podeu visualitzar el pressupost 2013 fent clic aquĂ­
 • Pressupost 2012
 • Pressupost 2011

  PRESSUPOST D’INGRESSOS

  CAPÍTOL I Impostos directes

  51.300,00

  CAPÍTOL II Impostos Indirectes

  5.000,00

  CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos

  26.847,00

  CAPÍOL IV Transferències corrents

  121.693,00

  CAPÍTOL VII Transferències de capital

  10.000,00

  TOTAL PRESSUPOST

  214.840,00

  PRESSUPOST DE DESPESES

  CAPÍTOL I Despeses de personal

  59.100,62

  CAPÍTOL II Despeses en béns corrents i serveis

  125.739,38

  CAPÍTOL III Despeses financeres

  1.500,00

  CAPÍTOL IV Transferències corrents

  9.500,00

  CAPÍTOL VI Inversions reals

  10.000,40

  CAPÍTOL IX Passius Financers

  9.000,00

  TOTAL PRESSUPOST

  214.840,00

 • Pressupost 2010

  PRESSUPOST D’INGRESSOS

  CAPÍTOL I Impostos directes

  51.300,00

  CAPÍTOL II Impostos Indirectes

  7.000,00

  CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos

  29.660,34

  CAPÍTOL IV Transferències corrents

  124.250,00

  CAPÍTOL VII Transferències de capital

  163.689,66

  TOTAL PRESSUPOST

  375.900,00

  PRESSUPOST DE DESPESES

  CAPÍTOL I Despeses de personal

  52.450,00

  CAPÍTOL II Despeses en béns corrents i serveis

  131.207,60

  CAPÍTOL III Despeses financeres

  5.500,00

  CAPÍTOL IV Transferències corrents

  8.500,00

  CAPÍTOL VI Inversions reals

  170.742,40

  CAPÍTOL IX Passius Financers

  7.500,00

  TOTAL PRESSUPOST

  375.900,00

   

 • Pressupost 2009

  PRESSUPOST D’INGRESSOS

  CAPÍTOL I Impostos directes

  51.500,00

  CAPÍTOL II Impostos Indirectes

  6.000,00

  CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos

  32.600,00

  CAPÍTOL IV Transferències corrents

  121.200,00

  CAPÍTOL VII Transferències de capital

  3.500,00

  TOTAL PRESSUPOST

  214.800,00

  PRESSUPOST DE DESPESES

  CAPÍTOL I Despeses de personal

  51.650,00

  CAPÍTOL II Despeses en béns corrents i serveis

  133.900,00

  CAPÍTOL III Despeses financeres

  4.950,00

  CAPÍTOL IV Transferències corrents

  9.500,00

  CAPÍTOL VI Inversions reals

  7.500,00

  CAPÍTOL IX Passius Financers

  7.300,00

  TOTAL PRESSUPOST

  214.800,00

 • Pressupost 2008
  CAPÍTOL 1 Despeses de personal

  43.489,32

  CAPÍTOL 2 Despeses en béns corrents i serveis

  138.600,00

  CAPÍTOL 3 Despeses financeres

  500.00

  CAPÍTOL 4 Transferències corrents

  9.600,00

  CAPÍTOL 6 Inversions reals

  376.310,68

  TOTAL PRESSUPOST

  568.500,00

  CAPÍTOL 1 Impostos directes

  50.320,39

  CAPÍTOL 2 Impostos indirectes

  25.000,00

  CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos

  39.500,00

  CAPÍTOL 4 Transferències corrents

  70.000,00

  CAPÍTOL 7 Transferències de capital

  383.679,61

  TOTAL PRESSUPOST

  568.500,00

 • Pressupost 2007
  CAPÍTOL 1 Despeses de personal

  41.818,00

  CAPÍTOL2 Despeses en béns corrents i serveis

  110.800,00

  CAPÍTOL 3 Despeses financeres

  1.900,00

  CAPÍTOL 4 Transferències corrents

  4.300,00

  CAPÍTOL 6 Inversions reals

  113.852,96

  CAPÍTOL 9 Passius Financers

  2.700,00

  TOTAL PRESSUPOST

  275.370,96

  CAPÍTOL 1 Impostos directes

  36.626,00

  CAPÍTOL2 Impostos indirectes

  15.000,00

  CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos

  45.155,94

  CAPÍTOL 4 Transferències corrents

  53.060,00

  CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials

  400,00

  CAPÍTOL 7 Transferències de capital

  123.129,02

  TOTAL PRESSUPOST

  275.370,96