Informació al contribuent

Calendari del contribuent

IMPOST DE VEHICLES (IVTM) XALOC
IBI URBANA XALOC
IBI RÚSTICA XALOC
ESCOMBRARIES PRODAISA
ESCOMBRARIES MASOS XALOC
IAE XALOC
CEMENTIRI XALOC
AIGUA PRODAISA
PLUSVALUA REGISTRE DE LA PROPIETAT DE FIGUERES


Lloc i horari de pagament