Informació al contribuent

Calendari del contribuent

     IMPOST DE VEHICLES XALOC
     IBI URBANA XALOC
     IBI RÚSTICA XALOC
     ESCOMBRARIES PRODAISA
     ESCOMBRARIES MASOS AJUNTAMENT
     IAE XALOC
     CEMENTIRI AJUNTAMENT
     AIGUA PRODAISA
     CONNEXIÓ INTERNET AJUNTAMENT
 • Període de cobrament d'impostos i taxes
  • L’IBI URBANA I RÚSTICA es cobra de l’1 de juny al 31 de juliol.
  • L’IAE es cobra de l’1 de setembre al 31 d’octubre.
  • L’IVTM (Impost Vehicles de Tracció Mecànica) es cobra del 15 de marc al 15 de maig.
  • Per a les gestions sobre les PLUSVÀLUES cal dirigir-se al Registre de la Propietat de Figueres a la Plaça Major, s/n de Figueres. Telèfon de contacte: 972 501 447
  • La taxa de subministrament d’aigua potable i escombraries es cobra trimestralment per l’empresa concessionària PRODAISA. Tel. 972 202 078 | Fax 972 224 451
  • La taxa de recollida d’escombraries dels masos o habitatges, es cobraran a l’ajuntament dins del 1r trimestre de l’any, per domiciliació bancària.
 • Lloc i horari de pagament

  Escombraries (Masos) i Cementiri

  Ajuntament de Cistella

  Adreça: Pl. Major, 4 – 17741 Cistella

  Tel. 972 547 093 | Fax: 972 546 539

  Horari:

  • Dilluns i divendres de 18 a 20 hores
  • Dimecres d’11 a 13 hores

  Aigua

  PRODAISA

  Tel. 972 202 078 | Fax: 972 224 451

  Resta d’impostos

  Xaloc

  Edifici del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

 • Sistemes de pagament

  Els impostos es poden pagar en:

  • Efectiu
  • Xec conformat
  • Transferència bancària