Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció a aquest ajuntament per al Manteniment de franges perimetrals de prevenció d’incendis, d’import 904,50 euros i pel Manteniment de parcel·les interiors d’import 67,50 €.