Campanya de manteniment de ferms Ctra. GIP-5101, d’Avinyonet a Terrades

Us comuniquem que la pròxima setmana, dins la campanya de manteniment de ferms, hem previst el Reforç del ferm de la ctra. GIP-5101, d’Avinyonet a Terrades, del pk 6+010 al 12+330. Les obres consistiran en l’estesa d’una capa d’aglomerat semicalent de 5 cm i la pavimentació amb formigó de diversos trams de cuneta per millorar la seguretat viària del tram.

La durada dels treballs serà d’un mes. En els primers quinze dies, des del 15 al 28 de maig es farà l’estesa de la mescla bituminosa i la carretera es tallarà al trànsit de les 9 a les 13 h i de les 14 a les 18 h els
dies laborables.

A partir del 28 de maig i fins a la finalització els treballs es faran la resta d’actuacions amb trànsit alternatiu.

Posteriorment, es restituirà la senyalització horitzontal.