Nota informativa – Subvenció

El Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona ha atorgat a aquest ajuntament una subvenció d’import 40.000 € per a la Reforma de local per ubicació de dispensari mèdic.