NOTA INFORMATIVA. Subvenció DIPSALUT

Subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023.

DIPSALUT, organisme de salut pública de la Diputació de Girona, ha atorgat a l’Ajuntament de Cistella una subvenció d’import 1460,57 € pel Tractament larvicida als embornals de Cistella contra el mosquit tigre.