NOTA INFORMATIVA. Subvenció Diputació de Girona

La diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament les següents subvencions dins del programa fons econòmic de caràcter extraordinari per l’any 2023 per un import total de 21.002,35 €

  • Instal·lació gas canalitzat, fase I, nucli antic
  • Instal·lació climatització avant-Sala del Centre Cívic el Trull
  • Arranjament de Camins rurals: camí de can Lluis