NOTA INFORMATIVA. Subvencions

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament les següents subvencions, en el marc del programa «Del pla a l’acció»:

LÍNIA 1

Comptabilitat energètica, per l’exercici 2022 i 2023, 216 €


LÍNIA 3

Substitució làmpades del camp de futbol per làmpades leds, 7.200 €


LÍNIA 6

Instal·lació plaques solars i gestió comunitat energètica amb participació ciutadana 31.744,23 €