Autorització o comunicació per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal

A partir del 2 de gener de 2023, les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles podran tornar a cremar els residus vegetals que es generin a l’entorn agrari i silvícola amb l’anterior procediment de comunicació de crema. Aquest canvi es produeix a causa de l’entrada en vigor d’una nova norma estatal.

Online:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb- risc-dincendi

Presencial:

a les oficines municipals dilluns i divendres de 17h a 19h o dimecres d’11h a 14h.