NOTA INFORMATIVA. SUBVENCIÓ

L’Ajuntament de Cistella va sol·licitar a la Diputació de Girona participar a la Convocatòria
de subvencions als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les escoles, anualitat 2023.