Nota informativa – Aprovació projecte

Projecte bàsic i executiu de renovació dels serveis existents i pavimentació dels carrers del nucli de cistella – Carrer Llers- fase 02.

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 21/12/2024. Romandrà exposat al públic del 4 de gener al 15 de febrer de 2024, ambdós inclosos.