Nota informativa – Subvenció

L’Ajuntament de Cistella ha sol·licitat a la Diputació de Girona, participar a la convocatòria de subvencions als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les escoles, anualitat 2024.