Nota informativa – Subvenció DIPSALUT

DIPSALUT, organisme de salut pública de la Diputació de Girona, ha atorgat a aquest Ajuntament en concepte de despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), anys 2023-2024, l’import de 4.272,45 €.